PPOŻ

Oferujemy:

PRZEGLĄD SERWIS KONSERWACJA

• Gaśnice

• Hydranty wewnętrzne

• Hydranty zewnętrzne

• Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

• Systemy detekcji CO LPG

• Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

• Systemy oddymiania garaży

• Drzwi przeciwpożarowe

• Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

• Systemy oddymiania klatek schodowych

• Detekcja gazu w kotłowni

• Bramy przeciwpożarowe

• Kalibracje detektorów CO LPG METAN

• Zawory hydrantowe

• Zbiorniki przeciwpożarowe

• Stałe urządzenia gaśnicze

• Instalacje tryskaczowe

• Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

• Pomiary akumulatorów zasilania awaryjnego

• Naprawa urządzeń

 

PROJEKTY I DOKUMENTACJA

• Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

• Audyt i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego

• Plany ewakuacji

• Operaty przeciwpożarowe

• Próbne ewakuacje ludzi z budynku

• Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

• Doradztwo techniczne

• Dobór i rozmieszczenie urządzeń

• Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP

• Konsultacje z Rzeczoznawcą PPOŻ

• Scenariusze rozwoju pożaru

• Opiniowanie projektów

• Oceny Zagrożenia Wybuchem

• Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

 

DOSTAWA I MONTAŻ

• Znaki ewakuacyjne

• Znaki bezpieczeństwa

• Gaśnice

• Akumulatory zasilania awaryjnego

• Detektory CO LPG METAN

• Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

• Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

• Zawory hydrantowe

• Systemy oddymiania

• Instalacje tryskaczowe

• Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG)

• Drzwi przeciwpożarowe

• Hydranty wewnętrzne

 

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

• Przejścia instalacji rurowych

• Przejścia instalacji kablowych

• Zabudowy tras kablowych

• Szczeliny dylatacyjne

• Konstrukcje żelbetowe

• Konstrukcje stalowe

• Konstrukcje drewniane

• Kanały wentylacyjne i oddymiające

PPOŻ

Nasze usługi

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.